Català

Eva Borràs Balcells


Trajectòria professional

Català
  Consultar versió completa

Terrassa, Barcelona

Nascuda el 1974

+34 678 55 25 71

contact@evaborras.pro

Imprimir Comenta'm Linkedin   Consultar versió completa

  • 2018Coach Training Program (ACSTH)
  • 2006-2007Cursat Postgrau en Funció Gerencial a l’Administració Pública (ESADE)
  • 1996 - 1997Màster en Banca i Finances (IDEC – UPF).
  • 1992 - 1996Llicenciatura en Ciències Econòmiques (UPF).

Lideratge i gestió del canvi:

Planificación estratégica:

Motivació d’equips:

Millora de circuits i processos:

Cerca de solucions creatives:

Català:

Castellà:

Anglès:

Francès:


  • 2018Coach Training Program (ACSTH)
  • 2006-2007Cursat Postgrau en Funció Gerencial a l’Administració Pública (ESADE)
  • 1996 - 1997Màster en Banca i Finances (IDEC – UPF).
  • 1992 - 1996Llicenciatura en Ciències Econòmiques (UPF).

Lideratge i gestió del canvi:

Planificación estratégica:

Motivació d’equips:

Millora de circuits i processos:

Cerca de solucions creatives:

Català:

Castellà:

Anglès:

Francès:

Àmplia experiència professional com a Directora de Serveis Corporatius/Gerent, actuant com a motor de canvi i liderant la millora contínua en la gestió dels recursos, l’organització i els processos.

06/2019

Gerent

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Estudiants: 14.000 (2018 - 2019)

Pressupost: 110 M€ (2019)

Personal Docent: 1.175 (2019)

Personal Administració: 700 (2019)

11/2015 12/2017

Directora Economicofinancera

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

Hosp. Comunitari: 300.000 h. (2017)

Hosp. Terciari: 1,7 M h. (2017)

Pressupost: 475 M€ (2017)

Empleats: 4.500 (2017)

07/2011 07/2015

Directora de l’Àmbit de Gestió de Governança i Economia

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

Població: 88.000 h. (2015)

Pressupost: 119 M€ (2015)

Empleats: 509 (2015)

09/2007 07/2011

Directora de l’Àrea de Serveis Centrals

AJUNTAMENT DE SABADELL

Població: 205.000 h. (2011)

Pressupost: 190 M€ (2011)

Empleats: 1.530 (2011)

05/2002 09/2007

Gerent

INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)

Pressupost: 70 M€ (2007)

Empleats: 130 (2007)

05/2001 05/2002

Cap d’Administració

INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS (ICIC)

Pressupost: 14 M€ (2002)

Empleats: 14 (2002)

07/1997 05/2001

Tècnica Superior Economista

DEPARTAMENT DE CULTURA - Servei de Gestió Econòmica